woensdag 15 juli 2009

Uitgeeftrend: Printing-on-demand

Printing-on-demand was jarenlang de eeuwige belofte van het uitgeversgilde. Zeer opmerkelijk is dat dit jaar een trendbreuk mag worden geconstateerd. Jarenlang was de ambitie constant hoog en de realisatie constant laag. Dit jaar voor het eerst schiet de realisatie omhoog. Gaat Printing-on-Demand het dan eindelijk maken?

In het boek Uitgever aan het Woord bespreken wij diverse trends en geven wij onze analyse op de uitgeefontwikkelingen. Het boek is natuurlijk nooit compleet. We onderzoeken meer dan we kunnen publiceren. Toch is menig trend interessant. Vandaar dat we besloten hebben om één trend per (werk)dag te presenteren.

Reeds besproken trends zie Trends Uitgever aan het Woord.

dinsdag 14 juli 2009

Uitgeeftrend: Portals

Portals vormen op internet de toegang tot informatie. Logisch dat uitgevers deze dienst zich toe-eigenen. Ze hebben de afgelopen jaren ook vrij aardig de ontwikkeling van deze trend voorspeld.

In het boek Uitgever aan het Woord bespreken wij diverse trends en geven wij onze analyse op de uitgeefontwikkelingen. Het boek is natuurlijk nooit compleet. We onderzoeken meer dan we kunnen publiceren. Toch is menig trend interessant. Vandaar dat we besloten hebben om één trend per (werk)dag te presenteren.

Reeds besproken trends zie Trends Uitgever aan het Woord.

donderdag 2 juli 2009

Uitgeeftrend: gepersonaliseerd uitgeven

Gepersonaliseerde informatie zou de oplossing voor vele uitgevers worden. Hoe dichter op de huid van de consument, des te hoger de advertentie-inkomsten was en is de gedachte. Alleen voor het realiseren van gepersonaliseerde diensten moet heel wat gebeuren. De grillige wensen en behoeften van de consument moeten bekend zijn, de content moet zo zijn georganiseerd dat iedere selectie mogelijk is en de adverteerders moeten bereid zijn om voor zeer kleine doelgroepen te betalen. Een complex transformatie die vooralsnog niet tot stand komt. De ambitie om te transformeren blijkt al jaren veel te hoog voor vele Nederlandse uitgevers.

In het boek Uitgever aan het Woord bespreken wij diverse trends en geven wij onze analyse op de uitgeefontwikkelingen. Het boek is natuurlijk nooit compleet. We onderzoeken meer dan we kunnen publiceren. Toch is menig trend interessant. Vandaar dat we besloten hebben om één trend per (werk)dag te presenteren.

Reeds besproken trends:

maandag 29 juni 2009

Uitgeeftrend: Evenementen

Evenementen worden door veel uitgevers gezien als exponent van hun merken. Het is een manier om in contact te komen met de doelgroep, het merk kenbaar te maken in de markt en te dienen als additionele inkomstenbron. Uitgevers verwachten de komende jaren een lichte stijging in het aanbod van events. Samen is niet alleen, zullen we maar zeggen.

In het boek Uitgever aan het Woord bespreken wij diverse trends en geven wij onze analyse op de uitgeefontwikkelingen. Het boek is natuurlijk nooit compleet. We onderzoeken meer dan we kunnen publiceren. Toch is menig trend interessant. Vandaar dat we besloten hebben om één trend per (werk)dag te presenteren.

Reeds besproken trends:

zaterdag 27 juni 2009

Uitgeeftrend: E-books

E-books, de meest onzekere trend van uitgeefland. Jaar in jaar uit meten we een stijging in ambitie en realisatie. Maar ook jaar in jaar uit constateren we dat vele uitgevers deze trend kansloos achten. Als je enkel en alleen naar de cijfers kijkt (ook internationaal) moet je constateren dat er een nadrukkelijke stijgende lijn in zit. Echter..., je moet bij uitgeven niet alleen naar de cijfers kijken.

In het boek Uitgever aan het Woord bespreken wij diverse trends en geven wij onze analyse op de uitgeefontwikkelingen. Het boek is natuurlijk nooit compleet. We onderzoeken meer dan we kunnen publiceren. Toch is menig trend interessant. Vandaar dat we besloten hebben om één trend per (werk)dag te presenteren.

Reeds besproken trends:

donderdag 7 mei 2009

Ambtenaren makkelijker ontslaan?

Ambtenaren moeten net zoals werknemers in het bedrijfsleven ontslagen kunnen worden, zonder ingewikkelde en tijdrovende beroepsprocedures. Dat vindt Fatma Koser Kaya, Tweede kamerlid voor D66. De huidige regelgeving zou wel behouden voor militairen, politieagenten en rechters.

Het ambtenarenrecht stamt uit 1929, toen ambtenaren regelmatig zonder reden werden ontslagen. Tegenwoordig is men veel mondiger, aldus Koser Kaya.

Een interessante gedachte. Het past goed in het nieuwe denken over publieke dienstverlening. Wanneer nieuwe inzichten worden toegepast op het gebied van beleid, klantgerichtheid en de informatietechnologie die daaraan ten grondslag ligt, is het zinvol om het HRM-aspect eveneens te moderniseren.

dinsdag 14 april 2009

Bibliotheken: groot, groter, grootst

Bibliotheken beheren collecties, vaak vol zeldzame boeken, manuscripten en tegenwoordig ook gedigitaliseerde afbeeldingen. Het typische van bibliotheken is dat met elk profiel en elke benadering een andere doorsnede van de collecties te maken is.

Zo heb je onder meer wetenschappelijke bibliotheken, stadsbibliotheken en nationale bibliotheken. De trend is nu gericht op samenwerking in internationaal verband. Na de oprichting vorig jaar van Europeana, volgt over enige tijd de lancering van de World Digital Library.

Groot, groter, grootst. Waarmee de volledige digitale toegang tot cultureel erfgoed letterlijk een stapje dichter bij komt. Zou het ooit zover komen dat er één universele bibliotheek is, die op afstand toegang biedt tot het volledige culturele erfgoed? Een oude en romantische gedachte, die met de World Digital Library weer nieuw leven ingeblazen wordt.