woensdag 3 december 2008

Wikiwijs: update

De berichtgeving over Wikiwijs, op 2 december, ging vooraf aan de officiële lancering door minister Plasterk. Hier is de toespraak van de minister tijdens Innovatieproeftuin 2028 in Rotterdam.

dinsdag 2 december 2008

Wikiwijs: een wijs initiatief?

Scholieren zullen lesmateriaal gaan lezen dat is gemaakt door de docenten zelf. De 'schoolboeken' moeten er namelijk komen in de vorm van een wiki, aldus de NOS.

De kern van dit idee is natuurlijk niet nieuw; docenten dragen al sinds jaar en dag bij aan de ontwikkeling van leermiddelen. Maar dit 'digitale' initiatief van minister Plasterk verdient natuurlijk waardering: op deze manier kan de ontwikkeling van digitale leermiddelen een goede boost krijgen.

Er blijven uiteraard nog genoeg uitdagingen over: hoe stimuleren we docenten om digitale leermiddelen te ontwikkelen? Wat is de 'beloning', met andere woorden hoe ziet het business model eruit? Hoe zit het met auteursrecht van illustraties en andere bronnen? Is Wikiwijs ook geschikt voor presentatie in de klas? Wat is de rol van de uitgevers en is er behoefte aan een regiefunctie? Hoe wordt de didactische geschiktheid van de middelen getoetst, en tenslotte: kan op deze manier een kritische massa worden gegenereerd?

Kortom, genoeg uitdagingen die nog moeten worden opgelost. Maar de kern van het plan verdient waardering. Nu de daden!

zondag 30 november 2008

Twijfelen over België

Volgens de minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap is "de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van de Nederlandse pers niet vanzelfsprekend, maar staat deze voortdurend onder druk door politieke en economische motieven".

Vooral de economische motieven van dit moment bepalen veel beslissingen van uitgevers, zoals bijvoorbeeld de mogelijke overname van AD Nieuwsmedia door de Belgische Persgroep.

Hans Wansink benijdt de Belgische uitgevers die, zo schrijft hij in de zaterdagbijlage van de Volkskrant, "toegewijde courantiers zijn, die doordrongen zijn van de publieke functies van hun dagbladen, en tegelijkertijd betere bedrijfsresultaten boeken dan hun Nederlandse collega’s."

Het lijkt me zinvol om eens op zoek te gaan naar de oorzaken van dat door Wansink gesignaleerde verschil.

Rethinking Media: The New News

Op 19 november vond in de Rode Hoed te Amsterdam het evenement “Rethinking Media: The New News” plaats. Rethinking Media is een initiatief van de Dutch Media Professionals, een groep op LinkedIn. Er waren meer dan 400 leden aanwezig. Rick Nieman fungeerde als dagvoorzitter, en praatte een aantal discussies tussen telkens 2 vertegenwoordigers van een bepaald segment vakkundig aan elkaar.

Gerard Dielsen van de NOS en misdaadjournalist Peter de Vries voerden een tweegesprek over het verband tussen de verslaggever en het merk van de omroeporganisatie, en specifiek de al dan niet prominente plaats van de reporter.

Almar Latour is, anders dan zijn naam doet vermoeden, een Nederlander en wel eentje die het ver geschopt heeft: hij geeft leiding aan de Wall Street Journal Online. Een echt geheim van het succes van de WSJ Online werd niet onthuld, maar het was een boeiend betoog. Oplagen en bereik in de V.S. zijn natuurlijk sneller een succesfactor dan in Nederland.

Bart Brouwers en Barbara van Beukering, hoofdredacteur van respectievelijk Sp!ts en het Parool discussieerden vervolgens over de breder groeiende proposities van kranten (Het Parool dat wijn verkoopt), en de (on)wenselijkheid van het publiceren van gesponsorde content.

Tenslotte hadden Joris van Lierop (Uitgever nu.nl) Michiel Bicker Kaarten (oprichter BNR Nieuwsradio) een aardige discussie over wie het nieuws nu bepaalt (en betaalt). De tegenstelling tussen de klassieke opvatting (gekwalificeerde journalisten filteren het nieuws) en 2.0-manier van denken (burgerjournalistiek) kwam in de discussie met de zaal volop tot uiting.

Al met al een bijzonder interessante middag, georganiseerd op een al even bijzondere grondslag: networking via LinkedIn blijkt succesvolle real-life toepassingen te genereren. De kwantiteit en kwaliteit waren boven verwachting.

vrijdag 14 november 2008

Nationale Uitgeefdag

Gisteren kort de Nationale Uitgeefdag bezocht. Al sinds jaar en dag in de Kuip te Rotterdam. Een rondje langs de velden leerde me dat er veel bekende gezichten waren.

De standhouders waren technologiebedrijven, uitgevers, distributeurs en adviseurs (ook Thaesis). De gezichten leken toch wat bedrukt. De meest gestelde vraag was niet: "met welke innovatie ben jij bezig?" of "wat is jouw nieuw businessmodel" maar "wat is de impact van de financiële crisis op jouw business". Donkere wolken stapelden zich boven de Kuip. Is er dan geen zonneschijn achter de wolken? Tuurlijk wel! Veel technologie kan ingezet worden voor kostenbesparingen, uitgevers hebben nieuwe, prachtige inkomstenideeën. En de adviseurs... die kunnen je daar natuurlijk prima bij helpen! De zon komt altijd weer terug. Zelfs in de Kuip :-).

zaterdag 8 november 2008

China Reis

Van 26 oktober tot en met 2 november heb ik deelgenomen aan een Media, ICT en Educatie rondreis door China, georganiseerd door Martijn Kole. Een interessante reis met vele boeiende ontmoetingen. Ik heb gedurende mijn reis een blog bij gehouden. Hieronder de verwijzingen.

Top 3 meest interessante ontmoetingen
 • Top 1 Lezing van Saybot
 • Top 2 Bezoek bij Sohu
 • Top 3 Lunchpresentatie van Bettine Vriesekoop

Zondag 26 oktober
 • Aankomst in Beijing
 • Lunch met Sierk Vojacek, een Nederlandse producent in China
 • Boottocht
 • Fietstocht door Beijing
 • Diner
Maandag 27 oktober
 • Bezoek GAPP, een media overheidsinstantie
 • Lunch met Jeremy Goldkorn, een buitenlandse media-ondernemer in China
 • Bezoek Huawei, een telecom solution provider
 • Bezoek Sohu.com, een internet company
 • Diner
Dinsdag 28 oktoberWoensdag 29 oktoberDonderdag 30 oktoberVrijdag 31 oktoberZaterdag 1 novemberZondag 2 november
 • Vlucht naar Amsterdam

donderdag 30 oktober 2008

Google sluit overeenkomst met auteurs en uitgevers

Het Authors Guild, de Association of American Publishers (AAP) en Google kondigen vandaag na twee jaar van onderhandelingen een baanbrekende overeenkomst aan waarmee lezers online toegang kunnen krijgen tot miljoenen boeken waarop auteursrecht rust, samen met andere publicaties uit de collecties van een reeks van vooraanstaande Amerikaanse bibliotheken die aan het Google Book Search-initiatief deelnemen. Deze overeenkomst is bedoeld als schikking van twee zgn. class action rechtszaken die zijn aangespannen door de Authors Guild en door vijf grote uitgevers die de leden van de AAP vertegenwoordigen. De overeenkomst moet nog worden goedgekeurd door de districtsrechtbank van het Southern District van New York.

dinsdag 28 oktober 2008

CBS: mediaproducten steeds meer via internet

In 2008 luistert ruim de helft van de internetters naar de radio of kijkt naar de tv via internet, bijna de helft leest of downloadt kranten of nieuwsbladen, aldus het CBS. Een dergelijke inburgering van internetactiviteiten geldt ook voor telebankieren en elektronisch winkelen. Ruim een kwart van de internetters gebruikt wel eens mobiele apparatuur om te internetten.

Het gebruik van het internet voor het digitale media- en nieuwsaanbod is tussen 2005 en 2008 fors gestegen. In deze periode verdubbelde het aandeel internetgebruikers dat via internet naar de radio luistert of tv kijkt tot ruim 50 procent. Het aandeel internetters dat nieuws uit kranten en bladen downloadt of leest nam toe van één op de drie tot bijna één op de twee.

In 2008 regelt bijna driekwart van de internetgebruikers zijn bankzaken via internet. In 2005 was dit nog geen 60 procent. In de afgelopen 12 maanden gaf tweederde van de internetgebruikers aan, dat ze aankopen via internet hadden gedaan. Bijna de helft deed dit zelfs in de afgelopen 3 maanden. Het aandeel e-shoppers nam in de periode 2002 - 2007 jaarlijks gemiddeld met vijf procentpunten toe, maar bleef in de afgelopen 12 maanden gelijk.

Laptops met draadloos modem of mobiele telefoon om anders dan thuis of op het werk te kunnen internetten komen steeds meer in zwang. In 2008 gebruikt ruim een kwart van de internetgebruikers wel eens mobiele apparatuur. Mannen internetten vaker met mobiele apparatuur dan vrouwen, respectievelijk 31 en 21 procent. Een laptop met toegang tot internet is steeds vaker in huis aanwezig. In 2008 bezat 54 procent van de huishoudens met internet een laptop. Deze vervangt de gebruikelijke desktop computer.

In 2008 beschikt 86 procent van de huishoudens over een internetaansluiting. De laatste paar jaar groeit het aandeel huishoudens met internet nog maar beperkt. Ook aan de toename van het aandeel huishoudens met breedbandinternet lijkt een eind te zijn gekomen. Van alle huishoudens heeft momenteel bijna driekwart een dergelijke snelle verbinding. Dit is evenveel als vorig jaar. In 2002 bedroeg dit aandeel nog maar 15 procent.

maandag 27 oktober 2008

Onderwijs wil 90 miljoen voor innovatie

Trouw en vele andere media openden vanochtend met het bericht dat staatsecretaris Van Bijsterveldt 90 miljoen vraagt voor innovatie van het onderwijs. Erg verstandig dat innnovatie van onderwijs doorgaat in tijden van financiele crisis.
Echter enkel de aanschaf van extra digitale leermiddelen is onvoldoende om de innovatie binnen het onderwijs een boost te geven. Aanvullend op deze aanschaf en evenzo belangrijk is dat leraren leren omgaan met het toepassen van ICT en crossmedialiteit in het onderwijs. Daarmee kan de efficiency in het onderwijs worden verbeterd.
Leerlingen hebben deze stap allang gemaakt.
Wie volgt?


Bericht in Trouw:
Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van Onderwijs vraagt maximaal 90 miljoen euro uit de aardgasbaten voor innovatie in het onderwijs. Een betere efficiëntie tijdens de lessen kan helpen het dreigende tekort aan leraren het hoofd te bieden.
Dat heeft haar departement maandag bekendgemaakt. De 90 miljoen komt bovenop een bedrag oplopend tot 1 miljard euro om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken.
Het is de bedoeling dat de miljoenen uit de aardgasbaten worden ingezet voor een slimmere manier van werken in scholen en voor digitale leermiddelen en automatisering, zoals elektronische schoolborden.
Daarmee kunnen docenten efficiënter met hun tijd omgaan, en kan hun werkdruk omlaag. Het ministerie is in gesprek met de koepel van middelbare scholen, de VO-raad, om te zien hoe de miljoenen het beste kunnen worden ingezet. Verder worden universiteiten en hogescholen betrokken.

Bron:
http://www.trouw.nl/nieuws/politiek/article1887205.ece/_Onderwijs_wil_90_miljoen_voor_innovatie.html

Printing on Demand mogelijk rendabel

Op 23 en 24 oktober organiseerde Océ het symposium Book Futures dat plaatsvond in Oxford. Daar wisselden uitgevers samen met experts van gedachten over printing on demand (PoD).

PoD is een technologie die het mogelijk maakt om boeken in zeer kleine hoeveelheden te produceren. Dat heeft vooral voor uitgevers de nodige voordelen want je hoeft immers geen voorraad meer aan te houden, en je kunt een boek leverbaar houden als de eerste oplage uitverkocht is. Toch brengt PoD veel vragen met zich mee en het verdienmodel is voor uitgevers nog lang niet altijd duidelijk. Er waren vier sprekers op donderdag:


1. Mathijs Suidman (consultant en eigenaar van www.personalgifts.nl)

2. Bram Wolthoorn van Pinion (NDC)

3. Patrick Schreuder van Centraal Boekhuis

4. Erik Oltmans van Thaesis


De aanwezige uitgevers varieerden van groot (Reed Business, Malmberg, Noordhof) tot klein (Eburon, MicrowebEdu).


Op vrijdag werd een bezoek gebracht aan Lightning Source, één van de grootste on-demand boekproductiebedrijven ter wereld. Men heeft de beschikking over een grote fabriekshal met een stuk of 4 printlijnen, waar het boek als een rol papier begint, en zo’n 225 meter verderop eindigt als compleet boek, ingelijmd en al. Met deze productievorm heeft Lightning Source een dagelijkse omzet van tienduizenden boeken, en een gemiddelde oplage van 1,8 (!). Goed om te zien hoe het in de praktijk werkt, en verbazingwekkend om te constateren dat ondanks de gestroomlijnde productie er toch nog veel met de hand (snijwerk, bindwerk) werd gedaan. Maar het resultaat doet nauwelijks onder voor offset drukwerk.

Het evenement was geslaagd in de zin dat er veel informatie werd uitgewisseld, en dat de presentaties inspirerend en informatief waren. Het is duidelijk dat PoD veelbelovend en potentieel rendabel is, maar dat uitgevers er verstandig aan doen om PoD een geïntegreerd onderdeel te maken van hun uitgeefstrategie, en dat de businesscase vooraf goed helder moet zijn. Als aan die voorwaarden wordt voldaan, heeft PoD voldoende kans van slagen.

zaterdag 25 oktober 2008

Myngle en Buienradar winnen Media & Innovation Award 2008

23 oktober, werden in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam voor de tweede keer de Innovation Awards uitgereikt. Van de 213 ingezonden innovatieve concepten bleven er 2 winnaars over. De juryprijs (de Blauwe Tulp) ging naar Myngle. De publieksprijs werd uitgereikt aan Buienradar. Verder was er volop ruimte voor een blik op innovatie! Thaesis was ruim vertegenwoordigd met Theo Huibers (juryvoorzitter), Koen Voermans en Jeroen Segers (correspondent Frankwatching). Artikel.

vrijdag 17 oktober 2008

Het sprookje van online


Het sprookje van online blijkt uit te komen. In een krimpende markt blijkt online winstgroei zeer zeker mogelijk. Dit mogen we (voorzichtig) concluderen op basis van de Google kwartaalcijfers. Adverteerders blijven geld besteden op jacht naar klanten, maar kiezen nu nog bewuster dan voorheen waar, wanneer en waarvoor zij hun advertentie-euro's willen spenderen. Google kan dit adverteerders bieden.

Daarnaast heeft Google goed vat op zijn kosten. De operationele kosten, waaronder ook de kosten voor het personeel, bedroegen 29 procent van de omzet. Een kwartaal eerder was dit nog 31 procent. Dus stijgende omzet tegen minder hard stijgende kosten. Het sprookje van online is uitgekomen! (Bron Google en Nu.nl)

maandag 13 oktober 2008

Eerste cijfers online verkoop losse tijdschriften Sellvia

Sellvia - online marketing- en salesplatform voor uitgevers - biedt sinds juli 2008 de mogelijkheid om via internet tijdschriften per stuk te verkopen. De eerste virtuele tijdschriftenkiosk die is aangesloten op het Sellvia-platform is AKO.nl. Na een periode van drie maanden (1 juli tot 1 oktober 2008) worden de eerste resultaten bekend gemaakt:
 • Uit de praktijk blijkt dat de consument online gemiddeld 2,8 magazines per keer bestelt, dit is een gemiddeld orderbedrag van € 13,10 exclusief BTW.
 • Daarnaast wordt geconcludeerd dat de koper het geen bezwaar vindt om € 1,95 extra te betalen voor verpakking en verzending.
 • Van de online tijdschriftbestellers via Sellvia maakt 23% gebruik van cadeauverpakking (€ 1,50 extra).
 • Van de bezoekers aan de tijdschriftenkiosk van ako.nl gaat uiteindelijk 3% over tot de aankoop van tijdschriften.
De reacties op deze dienst (met name de cadeauverpakking) zijn daarmee best positief te noemen. Weer een nieuwe brug tussen de bits en bricks geslagen...?!
Bron: Persbericht Sellvia - 10 oktober 2008

woensdag 8 oktober 2008

Gratis schoolboeken blijkt ellende

Uit: De Telegraaf
De administratieve rompslomp rond de ’gratis schoolboeken’ kost de scholen in het voortgezet onderwijs te veel tijd en geld.

Bijna tachtig procent van de schoolleiders geeft aan nu al een halve arbeidskracht te spenderen aan de maatregel, omdat de scholen de boeken zelf vanaf 2009 europees moeten aanbesteden. Bovendien denkt slechts zeventien procent dat het aanbesteden ook daadwerkelijk zal leiden tot goedkopere schoolboeken. Zestig procent zegt niet uit te zullen komen met het budget van 308 euro per leerling dat het ministerie van OCW heeft vrijgemaakt voor de ‘gratis’ schoolboeken.
Dat stelt de VO-raad, de werkgeversorganisatie voor het voorgezet onderwijs. Bijna de helft van de ondervraagden verwacht verzeild te raken in juridische procedures, omdat veel scholen nog contracten hebben lopen met distributeurs van schoolboeken.


De VO-raad vindt de signalen van de scholen zeer verontrustend. Voorzitter Sjoerd Slagter: „Wij hebben steeds als voorwaarde gesteld dat de ‘gratis’ schoolboeken niet mochten leiden tot administratieve rompslomp en juridische complicaties voor de scholen en dat er voldoende geld moest zijn. We krijgen duidelijke signalen van de scholen dat op al deze terreinen onze zorgen bewaarheid worden. We rekenen erop dat de staatssecretaris juridisch garant staat voor scholen die buiten hun schuld om in de problemen komen. Het kan niet zo zijn, dat er onderwijsgeld gebruikt moet worden voor het afkopen van dure contracten."

Bron: De Telegraaf

zaterdag 4 oktober 2008

Gemeenten mogen besluiten op internet bekend maken

Op Nu.nl stond de volgende aankondiging: Gemeenten mogen besluiten op internet bekendmaken - Uitgegeven: 3 oktober 2008

DEN HAAG - Gemeenten, provincies, waterschappen, bedrijf- en productschappen hoeven binnenkort hun besluiten niet meer op papier bekend te maken. Ze kunnen volstaan met een publicatie op internet.
Het kabinet heeft dat vrijdag besloten. Het besluit vloeit voort uit de Wet elektronische bekendmaking, die naar verwachting begin volgend jaar van kracht wordt.

Een nieuwe stap naar rijkere communicatie met burgers, maar ook een stap op weg naar vragen als vindbaarheid.

woensdag 17 september 2008

Spelen met de toekomst

Vandaag bericht Nu.nl over de positieve invloed van gaming op het sociale leven van jongeren naar aanleiding van een onderzoek door PEW Internet & American Life Project.

Dat gaming niet alleen waardevol kan zijn voor jongeren maar ook voor volwassenen blijkt uit de games die zijn ontwikkeld door het in Palo Alto gevestigde Institute For The Future (IFTF). Zowel Life without oil als Superstruct zijn gebaseerd op het idee dat massive multiplayer games kunnen worden gebruikt om grote groepen mensen samen een (toekomstig) probleem op te laten lossen door samen de juiste strategie te kiezen. Anders dan in fantasie games zoals World of Warcraft gaat het hier om, weliswaar toekomstige maar wel 'echte' problemen en scenario's, vandaar de naam alternative reality games. Volgens Harvard Business Review is dit een van de breakthrough ideas voor 2008:

"Acting as the puppet masters of custom-designed alternate reality games, leaders can tap broad collaboration to solve specific problems, forecast opportunities, and innovate dynamically. The enterprise counterpart of what is now niche entertainment could become the new operating system for real-world business."

maandag 1 september 2008

Europese digitale databank ontsluit collecties

Europeana is de nieuwe naam van het European digital library network (EDLnet). De organisatie achter Europeana houdt kantoor in de Koninklijke Bibliotheek en verzamelt de bestanden, die in heel Europa op landelijk en regionaal niveau worden gescand en van een lijst trefwoorden, ‘meta-data’ worden voorzien. Europeana doet in feite niet meer dan het ‘oogsten’ van die metatags. Het werkelijke digitaliseren gebeurt bij bibliotheken en musea zelf. Klik hier voor een NRC artikel erover en hier voor de website van Europeana.

woensdag 27 augustus 2008

Werknemer volgt weinig cursussen door personeelsgebrek en tijdsdruk

Werkgevers sturen hun personeel minder vaak op cursus dan vier jaar geleden, blijkt uit onderzoeksresultaten. De daling zou vooral veroorzaakt worden door het gebrek aan personeel en de tijdsdruk waarmee werknemers kampen. Ze hebben het eenvoudigweg te druk. Toch geeft 42% van de ondervraagden aan behoefte te hebben aan scholing om goed te kunnen functioneren. Het leren op eigen tempo en thuisstudie zijn volgens bijna driekwart van de werknemers dan wel een vereiste. Nieuwe mogelijkheden van e-learning zouden hierbij een goede ondersteunende rol kunnen spelen?! Lees meer...

dinsdag 26 augustus 2008

De virtuele cultuurbezoeker

De toenemende digitalisering zorgt ervoor dat ook de kunstsector haar producten en diensten virtueel beschikbaar maakt. Het Rijksmuseum maakt gebruik van de 'Rijkswidget' om meesterwerken op de desktop van kunst fans aan te bieden. Het Rijksmuseum hoopt hiermee haar klanten beter te bedienen en het bezoek naar het museum te stimuleren.

Ook bedrijven die in het bezit zijn van een kunstcollectie maken beeldmateriaal van voorheen afgesloten cultuurgoed virtueel beschikbaar. Nederlands grootste kunstbezitter ING stelt een deel van de collectie open door middel van Slideshows.

Vorige maand bracht het Sociaal en Cultureel Planbureau een rapport uit met de titel 'De Virtuele Cultuurbezoeker' om meer inzicht te geven in de digitalisering trend in de kunstsector. De belangrijkste conclusies uit het rapport:
 • Cultuurwebsites vooral gebruikt voor informatiedoeleinden.
 • Virtuele cultuurbezoekers hebben een lager gemiddelde leeftijd dan de gemiddelde cultuurbezoeker, beide zijn over het algemeen hoogopgeleid.
 • Er is overlap tussen virtueel en fysiek publiek.

Opvallende uitspraken:
"Beeldende kunstliefhebbers die zich op nieuwe kunstaankopen oriënteren, noemen daarentegen juist specifieke voordelen. Zij kunnen nu eenvoudiger zoeken op kleur, formaat, thema of kunstenaar. Ook gaf men aan dat het internet tijdbesparend werkt doordat men zich eerst thuis kan oriënteren of kan zoeken voordat men naar een galerie gaat. Verder wordt het internet als meer laagdrempelig ervaren dan een fysiek galeriebezoek. Belangrijke nadelen zijn de tweedimensionaliteit, het doorbreken van een traditie van fysiek kunst (ver)kopen en de betrouwbaarheid van de online kunstverkoper."

"Wordt internet nu nog vooral gebruikt als informatiemedium, in de toekomst zal het gebruik meer in het teken komen te staan van ontspanning en persoonlijke ontwikkeling en van communicatie en de vorming van communities. Ook een verdere toename van het economische gebruik ligt in het verschiet. Naast het bestellen en betalen van toegangskaartjes zullen ook andere culturele producten vaker worden aangeschaft. Ten slotte draagt de opkomst van allerlei Web 2.0-toepassingen eraan bij dat de gebruiker zich niet alleen als consument van digitaal aanbod zal manifesteren maar ook als producent. Hierdoor zal het bestaande gebruik zich inhoudelijk verdiepen en zullen meer en ook nieuwe mensen van het virtuele cultuuraanbod gebruik gaan maken."

Het 158 pagina's tellende rapport is hier te downloaden.

donderdag 21 augustus 2008

Helft van de nieuwsconsumenten getypeerd als 'traditioneel'.

De afgelopen maanden heeft het Pew Research Center for the People & the Press weer een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van internet en traditionele manieren om nieuws te vergaren (krant en tv). Uit het onderzoek komt een segmentatie van het nieuwspubliek naar voren die uiteenvalt in:

Integrators (23% van het nieuwspubliek), die internet en traditionele manieren combineren, Net-Newsers (13%), die nieuws alleen nog via internet tot zich nemen, Traditionalists, de wat oudere en grootste groep (46%) Disengaged (14%), die weinig interesse hebben voor nieuws en nieuwsconsumptie. Lees alle resultaten hier.

woensdag 13 augustus 2008

Digitaliseren duur en tijdrovend

De Europese Unie stimuleert het digitaliseren van miljoenen boeken,
maar ondanks forse subsidies blijft de groei van de Europese
digitale bibliotheek achter bij de verwachtingen.

Dit heeft onder andere te maken met de forse kosten van
digitalisering en de administratie (wie doet wat?). Ook de huidige
auteurswet
hindert de digitalisering van moderne werken.

Zeer jammer, want een grootschalige en vrij raad te plegen digitale
bibliotheek is een must voor wetenschappers en liefhebbers.

donderdag 7 augustus 2008

Meer mobiele reclamebestedingen

Verschillende nieuwsorganisaties omarmen de mogelijkheden voor de verspreiding van content via mobiele telefoons en andere mobiele apparaten als overlevingsstrategie in het digitale tijdperk Daarbij horen ook mobiele reclamebestedingen. Juniper Research en Strategy Analytics geven aan dat de reclamebestedingen via mobiele gadgets de komende jaren zullen toenemen. Van 1,3 miljoen dollar dit jaar naar 7,6 (Juniper) tot 14,4 (Strategy Analytics) miljard dollar in 2013.
Meer hier.

Kranten lopen bezoekers en advertentie inkomsten mis

Uptrends.com, provider van bereikbaarheidsmetingen voor websites en servers via wereldwijde controle stations, maakt vandaag bekend dat sommige websites van kranten in Nederland niet optimaal bereikbaar zijn. Hierdoor loopt men bezoekers en advertentie inkomsten mis.
Lees meer ...

woensdag 6 augustus 2008

In Ethopië zijn ze het meest met e-books bezig

Op Emmerce stond vandaag het bericht dat Google een nieuw gratis analyse-instrument in gebruik genomen heeft, Insights for Search, dat uiteenlopende zoektrends weergeeft. Het geeft weer vanuit welke land het meest op een ingegeven term wordt gezocht.

Meteen proberen op de uitgeeftrend van 2008: 'E-books'. Hmmm, Ethiopia op nummer 1, gevolgd door Sri Lanka en Nepal. Dat betekent dus (volgens Google) dat 'e-books' vanuit Ethopie het vaakst wordt gezocht. Leuke gadget, nu nog bedenken hoe we een en ander moeten duiden....

zondag 3 augustus 2008

29 business modellen voor games

Tijdens de Social Gaming Summit 2008 - jaarlijkse conferentie gericht op games en sociale netwerken - zijn 29 mogelijke business modellen voor games gepresenteerd.

donderdag 17 juli 2008

De media is je beste vriend

In het kader van de media is je beste vriend wordt de Nederlandse (internet)burger gevraagd te participeren in het oplossen van een grote diamantenroof. Is dit nu politie 2.0? (Bron: http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1043946.ece/Waar_zijn_de_Portugese_juwelen)

Thaesis

Strategisch adviesbedrijf Thaesis helpt organisaties, instellingen en overheden met het bepalen van de strategische route in deze veranderende wereld. De basis daarvan ligt vaak in een goede doorlichting van de organisatie en analyse van de strategische mogelijkheden van nieuwe concepten en businessmodellen. Dergelijke analyses moeten gemaakt worden op basis van kennis van de markt én van de technologische ontwikkelingen.

De clienten van Thaesis zijn actief in de volgende sectoren:

 1. Media & Entertainment
 2. Gemeenten
 3. Politie
 4. Communicatie
 5. Publiek/Privaat
 6. Technologie
 7. Onderwijs

dinsdag 15 juli 2008

Thaesis

Strategisch adviesbedrijf Thaesis helpt organisaties, instellingen en overheden met het bepalen van de strategische route in deze veranderende wereld. De basis daarvan ligt vaak in een goede doorlichting van de organisatie en analyse van de strategische mogelijkheden van nieuwe concepten en businessmodellen. Dergelijke analyses moeten gemaakt worden op basis van kennis van de markt én van de technologische ontwikkelingen.

Het portfolio van Thaesis bestaat uit:

 1. Strategie-ontwerp
 2. Sourcingstrategie-ontwerp
 3. Informatie- en Technologie-strategie-ontwerp
 4. Strategische bedrijfsvoering
 5. Business modellen, Structuur & Financiering
 6. Propositie ontwikkelen