woensdag 27 augustus 2008

Werknemer volgt weinig cursussen door personeelsgebrek en tijdsdruk

Werkgevers sturen hun personeel minder vaak op cursus dan vier jaar geleden, blijkt uit onderzoeksresultaten. De daling zou vooral veroorzaakt worden door het gebrek aan personeel en de tijdsdruk waarmee werknemers kampen. Ze hebben het eenvoudigweg te druk. Toch geeft 42% van de ondervraagden aan behoefte te hebben aan scholing om goed te kunnen functioneren. Het leren op eigen tempo en thuisstudie zijn volgens bijna driekwart van de werknemers dan wel een vereiste. Nieuwe mogelijkheden van e-learning zouden hierbij een goede ondersteunende rol kunnen spelen?! Lees meer...

dinsdag 26 augustus 2008

De virtuele cultuurbezoeker

De toenemende digitalisering zorgt ervoor dat ook de kunstsector haar producten en diensten virtueel beschikbaar maakt. Het Rijksmuseum maakt gebruik van de 'Rijkswidget' om meesterwerken op de desktop van kunst fans aan te bieden. Het Rijksmuseum hoopt hiermee haar klanten beter te bedienen en het bezoek naar het museum te stimuleren.

Ook bedrijven die in het bezit zijn van een kunstcollectie maken beeldmateriaal van voorheen afgesloten cultuurgoed virtueel beschikbaar. Nederlands grootste kunstbezitter ING stelt een deel van de collectie open door middel van Slideshows.

Vorige maand bracht het Sociaal en Cultureel Planbureau een rapport uit met de titel 'De Virtuele Cultuurbezoeker' om meer inzicht te geven in de digitalisering trend in de kunstsector. De belangrijkste conclusies uit het rapport:
  • Cultuurwebsites vooral gebruikt voor informatiedoeleinden.
  • Virtuele cultuurbezoekers hebben een lager gemiddelde leeftijd dan de gemiddelde cultuurbezoeker, beide zijn over het algemeen hoogopgeleid.
  • Er is overlap tussen virtueel en fysiek publiek.

Opvallende uitspraken:
"Beeldende kunstliefhebbers die zich op nieuwe kunstaankopen oriënteren, noemen daarentegen juist specifieke voordelen. Zij kunnen nu eenvoudiger zoeken op kleur, formaat, thema of kunstenaar. Ook gaf men aan dat het internet tijdbesparend werkt doordat men zich eerst thuis kan oriënteren of kan zoeken voordat men naar een galerie gaat. Verder wordt het internet als meer laagdrempelig ervaren dan een fysiek galeriebezoek. Belangrijke nadelen zijn de tweedimensionaliteit, het doorbreken van een traditie van fysiek kunst (ver)kopen en de betrouwbaarheid van de online kunstverkoper."

"Wordt internet nu nog vooral gebruikt als informatiemedium, in de toekomst zal het gebruik meer in het teken komen te staan van ontspanning en persoonlijke ontwikkeling en van communicatie en de vorming van communities. Ook een verdere toename van het economische gebruik ligt in het verschiet. Naast het bestellen en betalen van toegangskaartjes zullen ook andere culturele producten vaker worden aangeschaft. Ten slotte draagt de opkomst van allerlei Web 2.0-toepassingen eraan bij dat de gebruiker zich niet alleen als consument van digitaal aanbod zal manifesteren maar ook als producent. Hierdoor zal het bestaande gebruik zich inhoudelijk verdiepen en zullen meer en ook nieuwe mensen van het virtuele cultuuraanbod gebruik gaan maken."

Het 158 pagina's tellende rapport is hier te downloaden.

donderdag 21 augustus 2008

Helft van de nieuwsconsumenten getypeerd als 'traditioneel'.

De afgelopen maanden heeft het Pew Research Center for the People & the Press weer een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van internet en traditionele manieren om nieuws te vergaren (krant en tv). Uit het onderzoek komt een segmentatie van het nieuwspubliek naar voren die uiteenvalt in:

Integrators (23% van het nieuwspubliek), die internet en traditionele manieren combineren, Net-Newsers (13%), die nieuws alleen nog via internet tot zich nemen, Traditionalists, de wat oudere en grootste groep (46%) Disengaged (14%), die weinig interesse hebben voor nieuws en nieuwsconsumptie. Lees alle resultaten hier.

woensdag 13 augustus 2008

Digitaliseren duur en tijdrovend

De Europese Unie stimuleert het digitaliseren van miljoenen boeken,
maar ondanks forse subsidies blijft de groei van de Europese
digitale bibliotheek achter bij de verwachtingen.

Dit heeft onder andere te maken met de forse kosten van
digitalisering en de administratie (wie doet wat?). Ook de huidige
auteurswet
hindert de digitalisering van moderne werken.

Zeer jammer, want een grootschalige en vrij raad te plegen digitale
bibliotheek is een must voor wetenschappers en liefhebbers.

donderdag 7 augustus 2008

Meer mobiele reclamebestedingen

Verschillende nieuwsorganisaties omarmen de mogelijkheden voor de verspreiding van content via mobiele telefoons en andere mobiele apparaten als overlevingsstrategie in het digitale tijdperk Daarbij horen ook mobiele reclamebestedingen. Juniper Research en Strategy Analytics geven aan dat de reclamebestedingen via mobiele gadgets de komende jaren zullen toenemen. Van 1,3 miljoen dollar dit jaar naar 7,6 (Juniper) tot 14,4 (Strategy Analytics) miljard dollar in 2013.
Meer hier.

Kranten lopen bezoekers en advertentie inkomsten mis

Uptrends.com, provider van bereikbaarheidsmetingen voor websites en servers via wereldwijde controle stations, maakt vandaag bekend dat sommige websites van kranten in Nederland niet optimaal bereikbaar zijn. Hierdoor loopt men bezoekers en advertentie inkomsten mis.
Lees meer ...

woensdag 6 augustus 2008

In Ethopië zijn ze het meest met e-books bezig

Op Emmerce stond vandaag het bericht dat Google een nieuw gratis analyse-instrument in gebruik genomen heeft, Insights for Search, dat uiteenlopende zoektrends weergeeft. Het geeft weer vanuit welke land het meest op een ingegeven term wordt gezocht.

Meteen proberen op de uitgeeftrend van 2008: 'E-books'. Hmmm, Ethiopia op nummer 1, gevolgd door Sri Lanka en Nepal. Dat betekent dus (volgens Google) dat 'e-books' vanuit Ethopie het vaakst wordt gezocht. Leuke gadget, nu nog bedenken hoe we een en ander moeten duiden....

zondag 3 augustus 2008

29 business modellen voor games

Tijdens de Social Gaming Summit 2008 - jaarlijkse conferentie gericht op games en sociale netwerken - zijn 29 mogelijke business modellen voor games gepresenteerd.