donderdag 30 oktober 2008

Google sluit overeenkomst met auteurs en uitgevers

Het Authors Guild, de Association of American Publishers (AAP) en Google kondigen vandaag na twee jaar van onderhandelingen een baanbrekende overeenkomst aan waarmee lezers online toegang kunnen krijgen tot miljoenen boeken waarop auteursrecht rust, samen met andere publicaties uit de collecties van een reeks van vooraanstaande Amerikaanse bibliotheken die aan het Google Book Search-initiatief deelnemen. Deze overeenkomst is bedoeld als schikking van twee zgn. class action rechtszaken die zijn aangespannen door de Authors Guild en door vijf grote uitgevers die de leden van de AAP vertegenwoordigen. De overeenkomst moet nog worden goedgekeurd door de districtsrechtbank van het Southern District van New York.

dinsdag 28 oktober 2008

CBS: mediaproducten steeds meer via internet

In 2008 luistert ruim de helft van de internetters naar de radio of kijkt naar de tv via internet, bijna de helft leest of downloadt kranten of nieuwsbladen, aldus het CBS. Een dergelijke inburgering van internetactiviteiten geldt ook voor telebankieren en elektronisch winkelen. Ruim een kwart van de internetters gebruikt wel eens mobiele apparatuur om te internetten.

Het gebruik van het internet voor het digitale media- en nieuwsaanbod is tussen 2005 en 2008 fors gestegen. In deze periode verdubbelde het aandeel internetgebruikers dat via internet naar de radio luistert of tv kijkt tot ruim 50 procent. Het aandeel internetters dat nieuws uit kranten en bladen downloadt of leest nam toe van één op de drie tot bijna één op de twee.

In 2008 regelt bijna driekwart van de internetgebruikers zijn bankzaken via internet. In 2005 was dit nog geen 60 procent. In de afgelopen 12 maanden gaf tweederde van de internetgebruikers aan, dat ze aankopen via internet hadden gedaan. Bijna de helft deed dit zelfs in de afgelopen 3 maanden. Het aandeel e-shoppers nam in de periode 2002 - 2007 jaarlijks gemiddeld met vijf procentpunten toe, maar bleef in de afgelopen 12 maanden gelijk.

Laptops met draadloos modem of mobiele telefoon om anders dan thuis of op het werk te kunnen internetten komen steeds meer in zwang. In 2008 gebruikt ruim een kwart van de internetgebruikers wel eens mobiele apparatuur. Mannen internetten vaker met mobiele apparatuur dan vrouwen, respectievelijk 31 en 21 procent. Een laptop met toegang tot internet is steeds vaker in huis aanwezig. In 2008 bezat 54 procent van de huishoudens met internet een laptop. Deze vervangt de gebruikelijke desktop computer.

In 2008 beschikt 86 procent van de huishoudens over een internetaansluiting. De laatste paar jaar groeit het aandeel huishoudens met internet nog maar beperkt. Ook aan de toename van het aandeel huishoudens met breedbandinternet lijkt een eind te zijn gekomen. Van alle huishoudens heeft momenteel bijna driekwart een dergelijke snelle verbinding. Dit is evenveel als vorig jaar. In 2002 bedroeg dit aandeel nog maar 15 procent.

maandag 27 oktober 2008

Onderwijs wil 90 miljoen voor innovatie

Trouw en vele andere media openden vanochtend met het bericht dat staatsecretaris Van Bijsterveldt 90 miljoen vraagt voor innovatie van het onderwijs. Erg verstandig dat innnovatie van onderwijs doorgaat in tijden van financiele crisis.
Echter enkel de aanschaf van extra digitale leermiddelen is onvoldoende om de innovatie binnen het onderwijs een boost te geven. Aanvullend op deze aanschaf en evenzo belangrijk is dat leraren leren omgaan met het toepassen van ICT en crossmedialiteit in het onderwijs. Daarmee kan de efficiency in het onderwijs worden verbeterd.
Leerlingen hebben deze stap allang gemaakt.
Wie volgt?


Bericht in Trouw:
Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van Onderwijs vraagt maximaal 90 miljoen euro uit de aardgasbaten voor innovatie in het onderwijs. Een betere efficiëntie tijdens de lessen kan helpen het dreigende tekort aan leraren het hoofd te bieden.
Dat heeft haar departement maandag bekendgemaakt. De 90 miljoen komt bovenop een bedrag oplopend tot 1 miljard euro om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken.
Het is de bedoeling dat de miljoenen uit de aardgasbaten worden ingezet voor een slimmere manier van werken in scholen en voor digitale leermiddelen en automatisering, zoals elektronische schoolborden.
Daarmee kunnen docenten efficiënter met hun tijd omgaan, en kan hun werkdruk omlaag. Het ministerie is in gesprek met de koepel van middelbare scholen, de VO-raad, om te zien hoe de miljoenen het beste kunnen worden ingezet. Verder worden universiteiten en hogescholen betrokken.

Bron:
http://www.trouw.nl/nieuws/politiek/article1887205.ece/_Onderwijs_wil_90_miljoen_voor_innovatie.html

Printing on Demand mogelijk rendabel

Op 23 en 24 oktober organiseerde Océ het symposium Book Futures dat plaatsvond in Oxford. Daar wisselden uitgevers samen met experts van gedachten over printing on demand (PoD).

PoD is een technologie die het mogelijk maakt om boeken in zeer kleine hoeveelheden te produceren. Dat heeft vooral voor uitgevers de nodige voordelen want je hoeft immers geen voorraad meer aan te houden, en je kunt een boek leverbaar houden als de eerste oplage uitverkocht is. Toch brengt PoD veel vragen met zich mee en het verdienmodel is voor uitgevers nog lang niet altijd duidelijk. Er waren vier sprekers op donderdag:


1. Mathijs Suidman (consultant en eigenaar van www.personalgifts.nl)

2. Bram Wolthoorn van Pinion (NDC)

3. Patrick Schreuder van Centraal Boekhuis

4. Erik Oltmans van Thaesis


De aanwezige uitgevers varieerden van groot (Reed Business, Malmberg, Noordhof) tot klein (Eburon, MicrowebEdu).


Op vrijdag werd een bezoek gebracht aan Lightning Source, één van de grootste on-demand boekproductiebedrijven ter wereld. Men heeft de beschikking over een grote fabriekshal met een stuk of 4 printlijnen, waar het boek als een rol papier begint, en zo’n 225 meter verderop eindigt als compleet boek, ingelijmd en al. Met deze productievorm heeft Lightning Source een dagelijkse omzet van tienduizenden boeken, en een gemiddelde oplage van 1,8 (!). Goed om te zien hoe het in de praktijk werkt, en verbazingwekkend om te constateren dat ondanks de gestroomlijnde productie er toch nog veel met de hand (snijwerk, bindwerk) werd gedaan. Maar het resultaat doet nauwelijks onder voor offset drukwerk.

Het evenement was geslaagd in de zin dat er veel informatie werd uitgewisseld, en dat de presentaties inspirerend en informatief waren. Het is duidelijk dat PoD veelbelovend en potentieel rendabel is, maar dat uitgevers er verstandig aan doen om PoD een geïntegreerd onderdeel te maken van hun uitgeefstrategie, en dat de businesscase vooraf goed helder moet zijn. Als aan die voorwaarden wordt voldaan, heeft PoD voldoende kans van slagen.

zaterdag 25 oktober 2008

Myngle en Buienradar winnen Media & Innovation Award 2008

23 oktober, werden in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam voor de tweede keer de Innovation Awards uitgereikt. Van de 213 ingezonden innovatieve concepten bleven er 2 winnaars over. De juryprijs (de Blauwe Tulp) ging naar Myngle. De publieksprijs werd uitgereikt aan Buienradar. Verder was er volop ruimte voor een blik op innovatie! Thaesis was ruim vertegenwoordigd met Theo Huibers (juryvoorzitter), Koen Voermans en Jeroen Segers (correspondent Frankwatching). Artikel.

vrijdag 17 oktober 2008

Het sprookje van online


Het sprookje van online blijkt uit te komen. In een krimpende markt blijkt online winstgroei zeer zeker mogelijk. Dit mogen we (voorzichtig) concluderen op basis van de Google kwartaalcijfers. Adverteerders blijven geld besteden op jacht naar klanten, maar kiezen nu nog bewuster dan voorheen waar, wanneer en waarvoor zij hun advertentie-euro's willen spenderen. Google kan dit adverteerders bieden.

Daarnaast heeft Google goed vat op zijn kosten. De operationele kosten, waaronder ook de kosten voor het personeel, bedroegen 29 procent van de omzet. Een kwartaal eerder was dit nog 31 procent. Dus stijgende omzet tegen minder hard stijgende kosten. Het sprookje van online is uitgekomen! (Bron Google en Nu.nl)

maandag 13 oktober 2008

Eerste cijfers online verkoop losse tijdschriften Sellvia

Sellvia - online marketing- en salesplatform voor uitgevers - biedt sinds juli 2008 de mogelijkheid om via internet tijdschriften per stuk te verkopen. De eerste virtuele tijdschriftenkiosk die is aangesloten op het Sellvia-platform is AKO.nl. Na een periode van drie maanden (1 juli tot 1 oktober 2008) worden de eerste resultaten bekend gemaakt:
  • Uit de praktijk blijkt dat de consument online gemiddeld 2,8 magazines per keer bestelt, dit is een gemiddeld orderbedrag van € 13,10 exclusief BTW.
  • Daarnaast wordt geconcludeerd dat de koper het geen bezwaar vindt om € 1,95 extra te betalen voor verpakking en verzending.
  • Van de online tijdschriftbestellers via Sellvia maakt 23% gebruik van cadeauverpakking (€ 1,50 extra).
  • Van de bezoekers aan de tijdschriftenkiosk van ako.nl gaat uiteindelijk 3% over tot de aankoop van tijdschriften.
De reacties op deze dienst (met name de cadeauverpakking) zijn daarmee best positief te noemen. Weer een nieuwe brug tussen de bits en bricks geslagen...?!
Bron: Persbericht Sellvia - 10 oktober 2008

woensdag 8 oktober 2008

Gratis schoolboeken blijkt ellende

Uit: De Telegraaf
De administratieve rompslomp rond de ’gratis schoolboeken’ kost de scholen in het voortgezet onderwijs te veel tijd en geld.

Bijna tachtig procent van de schoolleiders geeft aan nu al een halve arbeidskracht te spenderen aan de maatregel, omdat de scholen de boeken zelf vanaf 2009 europees moeten aanbesteden. Bovendien denkt slechts zeventien procent dat het aanbesteden ook daadwerkelijk zal leiden tot goedkopere schoolboeken. Zestig procent zegt niet uit te zullen komen met het budget van 308 euro per leerling dat het ministerie van OCW heeft vrijgemaakt voor de ‘gratis’ schoolboeken.
Dat stelt de VO-raad, de werkgeversorganisatie voor het voorgezet onderwijs. Bijna de helft van de ondervraagden verwacht verzeild te raken in juridische procedures, omdat veel scholen nog contracten hebben lopen met distributeurs van schoolboeken.


De VO-raad vindt de signalen van de scholen zeer verontrustend. Voorzitter Sjoerd Slagter: „Wij hebben steeds als voorwaarde gesteld dat de ‘gratis’ schoolboeken niet mochten leiden tot administratieve rompslomp en juridische complicaties voor de scholen en dat er voldoende geld moest zijn. We krijgen duidelijke signalen van de scholen dat op al deze terreinen onze zorgen bewaarheid worden. We rekenen erop dat de staatssecretaris juridisch garant staat voor scholen die buiten hun schuld om in de problemen komen. Het kan niet zo zijn, dat er onderwijsgeld gebruikt moet worden voor het afkopen van dure contracten."

Bron: De Telegraaf

zaterdag 4 oktober 2008

Gemeenten mogen besluiten op internet bekend maken

Op Nu.nl stond de volgende aankondiging: Gemeenten mogen besluiten op internet bekendmaken - Uitgegeven: 3 oktober 2008

DEN HAAG - Gemeenten, provincies, waterschappen, bedrijf- en productschappen hoeven binnenkort hun besluiten niet meer op papier bekend te maken. Ze kunnen volstaan met een publicatie op internet.
Het kabinet heeft dat vrijdag besloten. Het besluit vloeit voort uit de Wet elektronische bekendmaking, die naar verwachting begin volgend jaar van kracht wordt.

Een nieuwe stap naar rijkere communicatie met burgers, maar ook een stap op weg naar vragen als vindbaarheid.